A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MỤC TIÊU : Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam "Dự Báo Kinh Tế Việt Nam 2012 - 2020"

Biểu dương và động viên các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế kinh doanh gắn với việc không ngừng nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm.

•Trao đổi và thảo luận về các chính sách, các vấn đề về tầm nhìn quốc gia, tái cấu trúc nền kinh tế, lựa chọn giữa cải cách tiệm tiến và đột phá thay đổi, cải cách thể chế kinh tế, phát triển vốn xã hội và các giá trị xã hội, kinh tế rừng, kinh tế tài nguyên, kinh tế biển, kinh tế môi trường tiến tới việc tìm kiếm các giải pháp cho Việt nam đạt được sự phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc.
 
•Tổ chức sản xuất và cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tăng dần các sản phẩm mang hàm lượng giá trị gia tăng cao nhằm đảm bảo cơ cấu sản xuất phù hợp với thị trường mục tiêu và sản phẩm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi từ thị trường, cao hơn nữa là tạo ra nhu cầu cho các thị trường mới.
 
•Biểu dương và động viên các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế kinh doanh gắn với việc không ngừng nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm.
 
•Bắt nguồn từ ý tưởng muốn thiết lập một diễn đàn có uy tín trao tặng và công nhận nỗ lực của các doanh nghiệp hàng đầu và hoạt động thành công tại Việt Nam.
 
•Nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam lên thành một trong những quốc gia hàng đầu dựa trên nền tảng của nghiên cứu, đổi mới và phát triển các sản phẩm có chất lượng cao.
 
•Thảo luận về các vấn đề về phát triển doanh nghiệp và phát triển cuộc sống

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Đang chờ cập nhật