Hội Thảo Phát Triển Nông Nghiệp Chất Lượng, Hiệu Quả Tại Việt Nam