A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiếu Đăng Ký : Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam "Dự Báo Kinh Tế Việt Nam 2012 - 20120"

Mẫu phiếu đăng ký 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN CÔNG TY THAM DỰ (Mỗi đơn vị đăng kí tối đa 02 người)

Tên công ty      …………………………………………………………………………………...

Địa chỉ             ……………………………………………………………………………………

Người liên hệ   …………………………………………………………………………………..

 

THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ (Đề nghị ghi chính xác để ban tổ chức lập biển tên)

NGƯỜI THAM DỰ 1

Họ và tên:        ……………………………………………………………………………………

Chức vụ:          ……………………………………………………………………………………

Phòng/Ban       ……………………………………………………………………………………

Điện thoại:       ……………………………………………………………………………………

Mobile:             …………………………………………………………………………………..

Email:               …………………………………………………………………………………..

NGƯỜI THAM DỰ 2

Họ và tên:       ……………………………………………………………………………………

Chức vụ:         ……………………………………………………………………………………

Phòng/Ban:     ……………………………………………………………………………………

Điện thoại:      ……………………………………………………………………………………

Mobile:            ……………………………………………………………………………………

Email:              ……………………………………………………………………………………

Ngày       tháng      năm 2011

                                                                                                     Ký, ghi rõ họ tên


Tác giả: Ký, ghi rõ họ tên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Đang chờ cập nhật